1. ДОБРИВА МОЧЕВИН К БЕЗПЕЧНІ:

 • 1.1. Мочевин К1 в концентрации 0,01 гр/л оказывал стимулирующее действие на созревание рачков и несколько усиливал показатели плодовитости (на 12%) и не сказывался на продолжительности жизни рачков. Такую концентрацию можно отнести к недействующей. Удобрение Мочевин-К1 может быть отнесен к классу веществ с относительно слабой токсичностью. Отчет института гидробиологии, г. Киев 2002г. (натиснути п. 1.1)
 • 1.2. Беручи до уваги норми витрат органо-мінерального добрива Мочевин-К1 в польових умовах (1л/га), його адсорбцію на листах (Anon 1989) та рівномірний розподіл в ґрунті (Kokta, 1992) можна зробити висновки, що концентрації препарату, які використовуються для обробок на 2-3 порядки нижче тих, які токсичні для земляних черв’яків. Звіт біологічного факультету університету ім.Т.Г. Шевченко, м. Київ, 2003р. (натиснути п. 1.2)
 • 1.3. Препарат Мочевин-К2 обладает способностью к значительной стимуляции популяции водорослей… На основании анализа цитологических и других показателей он относится к практически нетоксичным веществом для рыб и водной экосистемы и его можно использовать в сельском хозяйстве. Отчет института гидробиологии НАН Украины Киев – 2001 год. (натиснути п. 1.3)


2. ПОКРАЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА НАСІННЯ. ЗМЕНШУЮТЬ ВОЛОГОСПОЖИВАННЯ РОСЛИН:

 • 2.1. Підвищення дози Мочевин-К6 до 2 л/т і обприскування ним посівів у фазі кущення в нормі 1л/га сприяло покращенню забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором на 8мг/кг, обмінним калієм – на 59,13 мг/кг, марганцем – на 6,36 мг/кг гумусу – на 0,08%. Мета досліджень – виявити ефективність використання біопрепаратів і органо-мінеральних добрив з метою зниження хімічного навантаження на чорноземи та підвищення їх родючості. Одеський центр Держродючість звіт №15-05/184 від 18.09.2011р. (натиснути п. 2.1)
 • 2.2. Застосування препарату Мочевин-К1 для дворазової обробки вегетуючих рослин при вирощуванні озимої м’якої пшениці «Золотоколоса» в нормі 1л/га при кожній обробці забезпечило збільшення врожаю до 80,3 ц/га (24%) і підвищило на 25% виносу фосфору. Значно підвищуючи урожай зерна препарат позитивно вплинув на якість борошна, підвищивши його на 37 та 34 од.ал. відносно до контролю. Звіт Науково-інженерного центру «АКСО» НАН України за 2008-2010 рік. (натиснути п. 2.2)
 • 2.3. У варіанті з обробкою насіння сорізу препаратом Мочевин-К6 сходи були більш дружними, менш зрідженими і з’явились на три дня раніше інших варіантів. Звіт ІЗПР від 17 грудня 2001р. Деклараційний патент А01379/00 № 17218. (натиснути п. 2.3)
 • 2.4. У варіанті з внесенням Мочевин-К рослини озимої пшениці краще ніж на інших варіантах досліду (Ріверм, Ростконцетрат, Фітоцид–Р) споживали азот, калій, цинк, марганець і мідь. Вміст цинку в рослинах озимої пшениці у фазі колосіння на варіантах з Мочевин-К наближався до оптимального - 17,7мг/кг сухої речовини, в порівнянні з іншими варіантами досліду, в т.ч. Ростконцентрат – 4,3; Ріверм – 10,6; контроль – 11,9 мг/кг. (натиснути п. 2.4)
 • 2.5. Найбільший вміст білку в зерні ячменю – 19,18% та його збір 7,79 ц/га забезпечив Мочевин-К1. При цьому на кожну додатково вкладену в вирощування ячменю гривню одержано 5,1 – 6,3 гривні прибутку. Звіт ІЗПР, затверджений ученою радою 18 листопада 2002 р. № 15. (натиснути п. 2.5)
 • 2.6. Обробка насіння препаратом МК4 та посівів МК1 та МК2 в період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6ц/га. Звіт ІЗПР про Науково-дослідну роботу за УДК 63:51,636,04:631,6 (833) (натиснути п. 2.6)
 • 2.7. Встановлено: якщо насіння соняшнику обробити препаратом К6 в нормі 1 л на 500 кг насіння, а рослини в фазі 5-6 листків обприскати К1 в нормі 1 л/га та в фазі 10-12 листків обприскати К2, то рослини будуть майже вдвічі міцніші ніж на контролі (дивись фото).
 • 2.8. Прибавка врожаю зерна гороху від застосування добрив Мочевин К1 та Мочевин К2 в комплексі з гербіцидом та піретроїдом склали відповідно 10,9 та 11,1 ц/га. Добрива Мочевин К1 та К2 майже на третину зменшили водоспоживання рослин. (натиснути п. 2.8)

3. ЗБЕРЕЖЕННЯ (ДОБАВКИ) ВРОЖАЮ:

 • 3.1. При вирощуванні кукурудзи гібрид ДКС-2960 ефективною виявилась доза добрива Мочевин-К1 1,0л/га. Вона забезпечила одержання врожаю зерна на рівні 98,7 ц/га, що на 25,7% вище неудобреного контролю. (натиснути п. 3.1)
  Звіт Житомирського агроекономічного університету, 2011р.
 • 3.2. При позакореневому підживлені ярового ячменю добривом Мочевин-К2 достовірні надбавки врожаю отримані в середньому 5,6 ц/га.
  Звіт інституту цукрових бур’янів, 2002р. (натиснути п. 3.2)
 • 3.3. Обприскування пшениці озимої в фазі колосіння добривом Мочевин-К2 в нормі 1л/га при нормі витрати робочого розчину 60л/га дало прибавку по валовому намолоту – 7,6 ц/га, в тому числі по продовольчому зерну 10,5 ц/га. (натиснути п. 3.3)
  (Коментар: тобто покращено якість зерна: продовольчого стало більше, а фуражного меньше). Звіт інституту рису м. Скадовськ.
 • 3.4. При додаванні в бакову суміш до гербіциду Гранстар ПРО Мочевин-К2 покращена дія гербіциду на 20% та разом дають прибавку врожаю. В порівнянні з контролем збережений врожай склав 9,2 ц/га. Рівень рентабельності при цьому 98,7%. Інститут захисту рослин, м. Київ, 2012 р. автореферат: УДК 577,4+581,5:632+633,16. (натиснути п. 3.4)
 • 3.5. Найкращі показники структури урожаю ячменю ярого та рівнем урожайності зерна вирізнявся варіант за обробки посівів Мочевин-К2. Приріст урожаю склав до контролю 49,7%, або 7,8 ц/га. Звіт Миколаївського національного університету за 2011-2012 рр., виконавець д.с.н., професор В.В. Гамаюнова. (натиснути п. 3.5)
 • 3.6. Обробка посівів добривом Мочевин-К1 в нормі 1л/га, та Мочевин-К2 дало прибавку врожаю відповідно пшениці 45,5%, гороху 30,6% та коріандру 50,6%. Звіт Одеського центру Облдержродючість за №15-05/1-348 від 20.08.2012р. (натиснути п. 3.6)
 • 3.7. Застосування мікродобрива Мочевин-К1 в нормі 1,2 л/га при вирощуванні смородини чорної за 2009-2011 роки дало середню прибавку врожаю 36ц/га та можливість отримати чистий прибуток від 22100 до 45560 грн./га. Звіт Житомирського національного агроекологічного університету, кафедра захисту рослин, 2011 рік. (натиснути п. 3.7)
 • 3.8. При живленні добривом Мочевин-К1 в фазі змикання листів в рядках приріст урожайності коренеплодів цукрового буряку склав 57 ц/га та цукристості 0,4%. Позакореневе застосування Мочевин-К сприяє інтенсифікації процесів синтезу і відтоку вуглеводів із листків в коренеплоди. Звіт інституту цукрових буряків, м. Київ, 2002р. (натиснути п. 3.8(1), п. 3.8(2))
 • 3.9. Обробка насіння препаратом МК6 та посівів МК1 та МК2 в період вегетації дають прибавку врожаю насіння гірчиці 12,6ц/га. Звіт ІЗПР про Науково-дослідну роботу за УДК 63:51,636,04:631,6 (833)(натиснути п. 3.9)
 • 3.10. Мочевин-К1 обладает стимулирующим воздействием на рост микроводорослей, очевидно за счет увеличения концентрации питательных веществ. Отчет института гидробиологии НАН Украины Киев – 2002 год. (натиснути п. 3.10)
 • 3.11. Обробка бульб картоплі перед садінням та її посівів композиціями Мочевин-К сприяє підвищеною врожайності та рентабельності агроприйому на 1689 – 1775%. Звіт лабораторії біотехнології картоплі ІЗПР затверджений ученою радою ІЗПР протоколом №10 від 01.11.2001 р. (натиснути п. 3.11)
 • 3.12. Найвищу врожайність зеленої маси – 470 ц/га, або 65,4 ц. сухої речовини і 27,1 ц/га насіння одержаного при застосуванні препарату Мочевин-К6. Приріст урожаю зеленої маси становив 46,0 ц або 4,0 ц/га сухої речовини і 5,6 ц/га насіння в порівнянні з контролем. Зимостійкість рослин ріпаку під впливом Мочевин-К6 збільшувалась на 37 – 43%. ІЗПР. Звіт (заключний) по дослідженню різних композицій препарату Мочевин-К на продуктивність озимого ріпаку. (Виконавець: науковий співробітник В.В. Шаталова) (натиснути п. 3.12(1)) рекомендації по вирощуванню рапсу дивіться (натиснути п. 3.12(2))

Сприятливі умови нагонять вегетуючу масу озимих.При відсутності опадів в травні-риск отримати пустозерність.Як альтернатива це стимульовати ріст коренів К1 або зменшити винос вологи рослинами К2.